top of page
Logo_CSA.jpg

VZW CSA Netwerk

  1. Je hebt als deelnemer toegang tot CSA De Paardebloemhoeve. Het oogstaandeel omvat immers ook het ervaren van de omgeving, het beleven van de landbouw en het gebruik van de zelfoogstboerderij als gemeenschappelijke tuin.

  2. De paardebloemhoeve is lid van vzw CSA-netwerk Vlaanderen. Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA-bedrijf, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de verbinding met de seizoenen, het land en de voedselproductie als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving.

  3. Als lokale afdeling organiseert De Paardebloemhoeve collectieve meehelpdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het kan ook gebeuren dat de boer een oproep doet om een acute werkpiek op te vangen. Al deze voornoemde momenten zijn vrijblijvend. De deelnemers kunnen hier desgewenst en vrijwillig aan participeren.

bottom of page